1 نوع دستگاه ظرفشویی
2 مدل SMS45IW01B
3 رنگ سفید
4 ظرفیت 12 نفره