1 نوع دستگاه ظرفشویی
2 مدل SMS45II01B
3 رنگ سیلور
4 ظرفیت 12 نفره