دفتر مرکزی
تهران – خیابان طالقانی بین  خیابان حافظ و نجات اللهی پلاک:287 و 289
02143401-02142857000

info@karagostar.org