افتتاحیه اولین فروشگاه رسمی بوش در اصفهان

اولین فروشگاه محصولات خانگی بوش در اصفهان با حضور مدیران ارشد  BSH و  کاراگستر راژان، طی مراسم رسمی بازگشایی شد.

 

درباره ی فریناز صالحی