برگزاری دوره آموزش اداره فروشگاه و اصول برخورد با مشتری 

دوره آموزشی تکنیک های فروش و اصول برخورد با مشتری در راستای تحقق اهداف اصلی این شرکت مبنی بر مشتری مداری و رضایت مشتریان با حضور مدرس رسمی بوش در هتل استقلال به مدت 4 روز برگزار گردید.

درباره ی فریناز صالحی