شروع دوره های تخصصی آموزش لوازم خانگی بوش

دوره  آموزشی فشرده به مدت 4 روز با هدف ارتقاء دانش فنی نمایندگان فروش ، با حضور مدرس رسمی شرکت BSH، در محل دائمی آموزش این شرکت برگزار گردید.

این دوره با محوریت آموزش عملکرد ها و آپشن های تعبیه  شده در انواع لوازم خانگی(بزرگ و کوچک)، برگزار گردید.

1 3

 

درباره ی کاراگستر